Konta nieaktywnych użytkowników są co pewien czas kasowane.
Accounts of inactive users are regularly deleted.

Używamy oraz maltretujemy pliki cookies, w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu (już w to wierzę że nikt o tym nie wiedział). Jeśli nie chcesz, by pliki słodkich karmelowych ciasteczek (znaczy się cookies) były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Skocz do:
Wątek zamknięty 
 
Ocena wątku:
  • 51 Głosów - 3.27 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
REGULAMIN FORUM
09-30-2009, 11:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-12-2013 23:11 przez Erelen.)
Post: #1
REGULAMIN FORUM
Regulamin wchodzi w życie z dniem : 29-09-2009

Na forum ustawione jest automatyczne kasowanie kont użytkowników mających napisanego tylko jednego posta przez 250 dni od rejestracji.

ZASADY OGÓLNE
1. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie (Polska ukończone 18 lat, USA ukończone 21 lat);
2. Zakazany jest lolicon, shotacon oraz gore.
2.1. Za umieszczenie linków do "toddlercon-u" administracja będzie przyznawała bany na ip.
2.2. Po wcześniejszej akceptacji administracji gry, w których wraz z patchem usunięto treści pedofilskie, mogą zostać umieszczone na stronie. Pod warunkiem że patch jest zaimplementowany w grze a nie jako dodatek do niej, którego nie ma obowiązku instalować.
3. Używanie języka powszechnie uznawanego za wulgarny, atakowanie innych użytkowników, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni, będzie oznaczało tymczasowy odpoczynek od forum.
4. Za pisanie próśb o linki poza działem szukam będą wlepiane ostrzeżenia.
5. Zamieszanie haseł, kodów do Polskich płatnych stron hentai i erotycznych jest zabronione (do zagranicznych ten zapis się nie stosuje).
6. Bezsensowne posty nie związane z działem i treścią tematu będą kasowane. Nagminne naruszanie tej zasady może wiązać się z ostrzeżeniami.
7. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów tego regulaminu opuść serwis.

ZAKAZANE MATERIAŁY
8. Według polskiego prawa, zamieszczanie komiksów, filmów lub gier, gdzie w czynnościach erotycznych udział biorą osoby poniżej 15 roku życia, jest traktowane równoznacznie z pedofilią.
8a. W przypadkach spornych, decyduje wiek i wygląd postaci.
9. Pierwsze umieszczenie pozycji łamiącej powyższy punkt skutkuje ostrzeżeniem, za drugim razem - ban.
10. Mimo, że hentai z pokemona i digimona nie jest już zakazane, musicie pamiętać, że postacie występujące w anime mają poniżej 15 lat. No i warto pamiętać, że zoofilia również jest karana w Polsce.
11. Linki do mang, anime i innych rzeczy z licencjonowanych i wydawanych w Polsce są zakazane.

PLIKI GRAFICZNE
12. Zakaz zamieszczania jakichkolwiek plików graficznych z serwera imageshack. Ma on blokadę dla naszego forum objawiającą się pojawianiem wkurzającej żółtej żaby zamiast wrzuconego zdjęcia przy hot linkowaniu. Korzystanie z image shack uchodzi na tym forum za faux pas i może skutkować ostrzeżeniami... NIE można umieszczać plików z ichniego serwera w ŻADNEJ formie, nie tylko jako hot linki.

DOBRE ZWYCZAJE
13. Nie mile widziane jest, by pierwszy post użytkownika był prośbą o coś.
14. Niemile widziane jest pisanie postów w kolorach czcionki poza standardowym czarnym (nie dotyczy modów i adminów), pisania postów tylko wielkimi literami, zaczynania każdego słowa od wielkiej litery, oraz używania "języków" FrEaK i l33t i pokemonizmów typu "jush, tesh" itp.
15. Za NAGMINNE łamanie zasad ortografii języka polskiego będą wlepiane ostrzeżenia
16. Zakaz zamieszczania postów z zaproszeniami do stron typu lockerz, takeagift itp. oraz gier online typu Bitefight, bez wyraźnej zgody któregokolwiek z moderatorów/administratorów forum. W poście musi być zawarta adnotacja o tym kto konkretnie wyraził zgodę.
17. Zamieszczanie reklam w postaci postów, do innych stron poruszających tematykę anime lub hentai, bez uprzedniej zgody administracji, będzie niemile widziane.
18. Użytkownik ma obowiązek powiadomić moderatora o łamaniu powyższych zasad, jeśli to zauważy.
19. Admini i moderatorzy mają zawsze rację.

RE: FORUM RULES

GENERAL RULES
1. Only people who have the age of consent can visit this forum (in Poland and European Union it's 18 years, in United States 21).
2. Lolicon, shotacon and gore is strictly forbidden.
2.1 For posting "toddlercon" users will be banned on the ip.
2.2 After a prior approval of the administration, the game that with a patch have been deprived of the lolicon content, can be put on the site. On condition that the patch file is implemented in the game and is not as an additive to it, which is not required to install.
3. Using vulgar language, attacking other users in any way, will mean a break from forum.
4. Requesting links in other section than "Request" will mean a warning.
5. Inputing passwords, codes to Polish payment henati & ereotic sites is pohibited (to foreign countries, outmost best if out of UE, is allowed).
6. Pointless post that have nothing in common with section or topic contents will be deleting. Frequent violations of this point may be associated with a warning.
7. If you don't agree with any point of forum rules, please leave this forum.

FORBIDDEN MATERIALS
8. According to polish law, erotic: comics, movies, games, with occurring people who are under fifteen years old is threated the sam as pedophilia.
8a. In cases of debatable materials, decision will be mad by age and appearance of the character.
9. First breaking rule about loli will mean warning, second time means ban.
10. Even if hentai from Pokemon and Digimon is not forbidden anymore, you need to remember, that heroes from this titles, are under fifteen years old. You should also know, that zoofile is also forbidden in Poland.
11. Links to manga, anime and other things lincensed and released in Poland is forbidden.

GRAPHIC FILES
12. It is forbidden to put and use graphics from ImageShack servers because of its blockade towrads our forum that apears as annoying yellow frog. Usage of the ImageShack goes here as faux pas and may end by warnings... you CAN'T input any files from their server in ANY form, not only as hot links.

GOOD HABITS
13. It is not too kindly saw that first post of the user is the request of something.
14. It is unpleasant to see a use of colours different then standart black (this dosen't concern moders and admins), writing posts with only big letters, beggining every word from big letter or using "languages" FrEaK, l33t and pokemons like "jush" , "tesh" and similar to them.
15. For COMMON mistakes in use of polish language ortography warnings will be granted.
16. There is a prohibition of posts with invites to pages such as Lockerz, Takeagift and so on, also to the online games like Bitefight without permision of moderators/admins of the forum. Posts have to contain annotation of who precisely gave permision.
17. Posting ads in the form of post, moving to other hentai or anime pages, without the prior consent of the administration, will be unwelcome.
18. If you notice, You must notify the moderator of a breach of these rules.
19. Administrators and moderators always have right.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
09-30-2009, 11:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-16-2013 13:01 przez Erelen.)
Post: #2
RE: REGULAMIN FORUM
Lista tytułów wraz z odpowiednią ilością postów:
Pornobajki - 0
Chińskie bajki - 3
Gaijin - 10
Anime fan - 24
Ecchi Fan - 38
Anime Lover - 51
Ecchi Lover - 83
Hentai Newbie - 109
Hentai Member - 170
Hentai Lover - 300
Royal Hentai Member - 700
Hentai Master - 1001
Hentai Sage - 2500
Hentai God - 4000
I'm a Hentai! - 9001
Link do zlicencjonowanych tytułów w Polsce: http://animesub.info/forum/viewtopic.php?id=35440
Poziomy ostrzeżeń oraz dodatkowe kary.
Za 50% - blokada pisania na 2 dni.
Za 65% - blokada pisania na 1 tydzień.
Za 80% - ban na 1 tydzień.
Za 100% - ban permanentny.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
06-16-2013, 13:02
Post: #3
RE: REGULAMIN FORUM
Nowe rangi dodane.

New ranks added.

'TIL ALL ARE ONE!


Moje MAL
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Wątek zamknięty 


Skocz do: